มะลิลา (Malila:The Farewell Flower|2017|อนุชา บุญยวรรธนะ)

ฉากแรกของมะลิลาเป็นฉากที่พีชนอนเคียงข้างเชนในบ้านรกร้าง … More มะลิลา (Malila:The Farewell Flower|2017|อนุชา บุญยวรรธนะ)

ไม่มีสมุยสำหรับเธอ (Samui Song) (2017| เป็นเอก รัตนเรือง)

นับจากฝนตกขึ้นฟ้า พี่ต้อมกลับมาสานต่อหนังแนว ฟิล์มนัวร์ … More ไม่มีสมุยสำหรับเธอ (Samui Song) (2017| เป็นเอก รัตนเรือง)

ดอกฟ้า หมาแจ๊ส (2017|ยุทธเลิศ สิปปภาค)

  ครั้งหนึ่ง (เมื่อนานมาแล้ว) พี่ต้อมเคยให้สัมภาษณ … More ดอกฟ้า หมาแจ๊ส (2017|ยุทธเลิศ สิปปภาค)